Vitajte na našich stránkach.

Návštevou našich stránok ste urobili prvý krok k vymoženiu Vašich pohľadávok.

Exekučnú činnosť vykonávame od augusta 1997. Dôraz kladieme na čo najrýchlejšie a najefektívnejšie vymoženie pohľadávky oprávneného. Od začiatku činnosti sme vymožením ukončili veľké množstvo exekučných konaní. Prijímame každý návrh na vykonanie exekúcie, ktorý obsahuje všetky náležitosti podľa zákona. Pokiaľ je pre Vás napísanie návrhu na vykonanie exekúcie problematické, môžete použiť vzor podania takéhoto návrhu na tejto webovej stránke, prípadne Vám ho na požiadanie napíšeme.

Dosiahnuť vysoké výkony v našej práci a výborné výsledky pri vymáhaní Vašich pohľadávok nám umožňuje používanie najmodernejších informačných technológií a postupov pri zisťovaní majetkových pomerov povinných a profesionálne a efektívne riadenie celej exekučnej činnosti. Organizácia a systém práce úradu je zameraná na dodržiavanie hlavného kritéria - spokojnosti nášho klienta - oprávneného.

Oprávnený sa môže o priebehu exekučného konania informovať kedykoľvek v pracovnom čase. V sídle exekútorského úradu má možnosť nahliadnuť do exekučného spisu a osobne sa presvedčiť o realizovaných krokoch a úkonoch exekútora smerujúcich k vymoženiu pohľadávky a prípadne navrhnúť postup, ktorý by napomohol úspešnosti exekučného konania.